VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMO PROJEKTAS ,,SULAIKYKIME ŽEMĘ – JAI ŽALUMA REIKALINGA“

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMO PROJEKTAS ,,SULAIKYKIME ŽEMĘ – JAI ŽALUMA REIKALINGA“

Vilniaus inžinerijos licėjaus pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai 2015 metų gegužės – gruodžio mėn. vykdo tęstinį visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“.

Projekto vykdymo grupė –  pradinių ir 5-8 klasių mokytojai.

Projekto vadovas – Jovita Ponomariovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto veiklas koordinuoja:

Milda Černiauskaitė – pradinių klasių mokytoja ekspertė

Daiva Cironkienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Tikslas:
Ugdyti mokinių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinant kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, suteikti žinių ir padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, tyrinėti ir ją saugoti.

Uždaviniai:

  • Suteikti mokiniams žinių apie žmogaus ir gamtos tarpusavio ryšį, augalų, vabzdžių ir paukščių įvairovę, jų įtaką žmogui;
  • Supažindinti su mokyklos žaliųjų zonų augalų įvairove, jų priežiūra. Suteikti žinių apie rudenį žydinčių augalų rūšių, spalvų įvairovę, ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus;
  • Skatinti mokinius domėtis tautos kultūros palikimu, jo sąsajomis su šiandieną minimomis gamtai svarbiomis datomis, pasidalinant gerąja patirtimi su mokyklų partnerių mokiniais bei Antakalniečių bendruomene;
  • Skatinti mokinius stebėti aplinką, vykdyti tiriamąją veiklą, rezultatus fiksuoti lentelėse, diagramose;
  • Supažindinti mokinius su Lietuvos saugomais gamtosauginiais paminklais, jų svarba, išsaugant natūralią gamtą, nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą;
  • Suteikti praktinių žinių, darbinių įgūdžių, atliekant darbus gamtoje, Antakalniečių bendruomenės darže, Bernardinų sode;
  • Propaguoti  gamtinio paveldo išsaugojimo aktualumą, organizuojant akcijas, konkursus, vykdant informacijos sklaidą apie projektą;
  • Skatinti mokyklos, Antakalnio bendruomenių atvirumą, norą generuoti idėjas ir jomis pasidalyti aplinkosauginėje veikloje.

Veiklos programa:

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Veiklos vykdymo laikas
1. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto  ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“ pristatymas licėjaus bendruomenei Rugpjūčio mėn. 29 d.
2. Mokymai
Žmogaus ir gamtos santykio edukaciniai aspektai – LEU ugdymo pagrindų katedra – Dr. Rita Makarskaite – Petkevičiene. (4-5 klasės) Rugsėjo mėn.
Didžiausia žalioji edukacinė erdvėLEU vyresnioji botanikė T. Jokšienė. (4 klasės) Spalio  mėn.
Lietuvos paukščiai. Vilniaus apylinkėse dažniausiai sutinkami paukščiaiLietuvos ornitologas – Gediminas Petkus _4-5 klasės) Rugsėjo –spalio mėn.
Vabzdžių įvairovė, jų išsaugojimo svarba, tyrimų metodaiLEU gamtos ir matematikos fakulteto prof. Habil. dr. Jonas Rimantas Stonis (3-4 klasės) Rugsėjo mėn.
Labirintas Neries pakrantėje – Antakalniečių bendruomenė- Vilniaus inžinerijos licėjus (3-4 klasės) Spalio mėn.
3. Integruotos, edukacinės pamokos
Pažintis su mokyklos žaliąja zona – 1 klasės Rugsėjo mėn.
Botanikos sodas. Rudeninių žiedų spalvos. Kūrybiniai darbai. – 2 klasės Spalio mėn.
Lietuvos Jaunųjų Gamtininkų centras. Smulkieji vandens gyventojai.– 3 klasės Spalio mėn.
Ąžuolyno takas. Medžių, krūmų, žolinių augalų stebėjimas, aprašymai – 4 klasės Spalio mėn.
4. Gamtos dienų minėjimas
Paukščių palydos diena (1-4 klasės) Spalio mėn
Medžių puošimo šventė – Antakalniečių bendruomenė – Vilniaus inžinerijos licėjus 2-4 klasės, Vilniaus Antakalniečių bendruomenė Gruodžio mėn.
Pasaulinė gyvūnų diena 1-5 klasės Spalio mėn.
Rudens lygiadienis – Vilniaus inžinerijos licėjus – Antakalniečių bendruomenė Rugsėjo mėn.
Prinokimo, rudens gėrybių šventė – Antakalniečių bendruomenė – Vilniaus inžinerijos licėjus Spalio mėn.
5. Kūrybinės dirbtuvės
Vabzdžių viešbučių projektavimas ir gamyba. Vilniaus inžinerijos licėjus. (4-5 klasės) Rugsėjo – spalio mėn.
Floristinės kompozicijos kūrimas panaudojant antrines žaliavas

(praktiniai darbai) LEU Technologijų ir technologinio ugdymo katedra (4 klasės)

Spalio mėn.
Skiautinių technikų įvairovė (praktiniai darbai) LEU Technologijų ir technologinio ugdymo katedra (4 klasės) Lapkričio mėn.
6. Stebėjimai, tyrinėjimai.

Žaliosios palangės. Augalų, žemės dirvožemio, paukščių stebėjimas

Žaliųjų palangių įkūrimas klasėse. Augalų sodinimo, priežiūros, stebėjimo tyrinėjimo darbai.(3 klasės) Gegužės –rugsėjo mėn.
Augalų, žemės dirvožemio, paukščių, stebėjimo, tyrinėjimo, analizavimo darbai. (anketų, diagramų sudarymas). (2-8 klasės) Rugsėjo-spalio mėn.
7. Konkursai, viktorinos, parodos
Logotipas projektui  ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“ Rugsėjo mėn.
Pradinių klasių mokinių jaunųjų tyrėjų darbų pristatymas – konkursas (3 klasės) Spalio mėn.
Rašinių konkursas ,, Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“(2-6 klasės) Spalio mėn.
Viktorina ,,Voverės namai – 2” 5-8 klasių mokiniai (6 klasės) Spalio mėn.
Piešinių konkursas ,, Aš gamtos dalis“ (1-4 klasės) Lapkričio mėn.
Paroda Antakalnio seniūnijoje ,,Mandalos iš gamtinių medžiagų“ (1-5 klasės) Lapkričio mėn.
8. Seminarai, konferencijos
Seminaras mokytojams ir mokiniams

,,Vilniaus biologinė įvairovė ir jos apsauga“

Spalio mėn.
Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferencija ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ Lapkričio mėn.
9. Praktinė veikla gamtoje. Augalų lysvėse sodinimo darbai. Vabzdžių tyrinėjimai. Mokymasis gamtoje
Lysvės priežiūra Bernardinų sode (2-8 klasės) Rugsėjo- lapkričio mėn.
Mokyklos aplinkos darbai  rudenį (2-8 klasės) Rugsėjo- gruodžio mėn.
Vabzdžių stebėjimai, tyrinėjimai vabzdžių viešbučiuose (2-4 klasės) Rugsėjo- lapkričio mėn.
Paukščių stebėjimai Antakalnio apylinkėse. (1-4 klasės) Rugsėjo- spalio mėn.
10. Ekskursijos
Neries regioninis parkas. Neries pakrančių gamtos ir kultūros turtai.  Bradeliškių ir Buivydų piliakalniai. ( 2 klasės) Spalio mėn.
Lietuvos Jaunųjų Gamtininkų centras (3 klasės) Spalio mėn.
Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas (4 klasės) Spalio mėn.
11. Leidiniai, reklaminiai filmukai aplinkosaugine tema
Aplinkosauginiai kalendoriukai miesto žaliosioms erdvėms pažinti 2016 metams Lapkričio mėn.
Reklaminių filmukų kūrimas aplinkosaugine tema Spalio – gruodžio mėn.
Straipsniai žurnale ,,Žaliasis pasaulis“ Gruodžio mėn.