Tarpmokyklinis mainų projektas užsienio (anglų) kalba „Debates on Social Issues“

2016 m. kovo 8 d.

Žinoti, kad grupinis darbas – visada produktyvesnis ir įdomesnis, yra viena, o tai pajusti bendradarbiaujant su kita mokykla – neįkainojamai vertinga ir nauja. Netradicinės anglų kalbos pamokos idėja kilo Inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojai Vitalijai Jankauskaitei-Jokūbaitienei, diskutuojant su Tuskulėnų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Kristina Kvietkute. Mokiniams pritarus, keliais etapais pradėtas vykdyti tarpmokyklinis mainų projektas anglų kalba „Debates on Social Issues“.

II gimnazinių klasių mokiniai pirmiausia turėjo išsirinkti aktualiausias temas, kurių pagrindu vėliau kūrė problemines situacijas ir filmukus. Inžinerijos licėjaus dešimtokai sukūrė klipus apie draugų išdavystę, o Tuskulėnų gimnazijos mokiniai gvildeno technologijų bei pozityvaus mąstymo įtaką socialiniam gyvenimui. Paskutinio etapo metu (vasario 5–29 dienomis) abiejose mokyklose vyko susitikimai, kurių metu pagal iš anksto nustatytas taisykles gimnazistai pristatė savo filmukus, kėlė kontroversiškus klausimus, aptarė juos vadovaudamiesi mąstymo žemėlapiais ir galiausiai pristatė trumpus pranešimus – santraukas. Debatų pabaigoje kiekvienam projekto dalyviui buvo įteikti sertifikatai.

Džiugu, kad pavyko atrasti ne tik tradicinės pamokos alternatyvą, bet ir naują erdvę diskusijoms, kūrybai, prasmingam bendravimui naudojantis užsienio kalba kaip veiksmingu įrankiu, kuris padeda pasiekti tai, kas peržengia vadovėlio ribas.

 

Anglų kalbos mokytoja Vitalija Jankauskaitė-Jokūbaitienė