Mokinių mokymosi pasiekimų tyrimas

2016 m. kovo 13 d.

Trečius metus iš eilės mokyklos ketvirtokai bei aštuntokai žinias ir gebėjimus tikrins atlikdami standartizuotus testus, o savo ugdymosi aplinką ir perspektyvas vertins pildydami klausimyną. Tačiau mūsų antrų ir šeštų klasių mokiniams tai nauja patirtis.

Nacionalinis egzaminų centras, remdamasis standartizuotų testų rezultatais ir užpildytų klausimynų duomenimis, sudaro Mokyklos ataskaitą, leidžiančią mokyklai objektyviai įsivertinti savo darbą šalies kontekste, pamatyti problemas ir tobulintinas sritis, priimti sprendimus dėl priemonių pasirinkimo ugdymo kokybei gerinti. Individualiojoje Mokinio ataskaitoje moksleiviui pateikiama informacija apie jo testuojamų dalykų mokymosi rezultatus: kurio dalyko kurį pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kokią dalį taškų surinko atskirose dalykų turinio ar gebėjimų srityse, kokie mokinio mokymosi rezultatai, palyginti su klasės, mokyklos ir šalies rezultatais.

Su 2015 metų apibendrintais mokyklos standartizuotų testų rezultatais galite susipažinti čia.

Testavimas vyks pagal Nacionalinio egzaminų centro nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų:

Diagnostinis / standartizuotas testas / klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Testavimo data mokykloje

2 KLASĖ

Rašymas, 1 dalis apie 45 min. Balandžio 26 d.
Skaitymas apie 45 min. Balandžio 28 d.
Rašymas, 2 dalis apie 45 min. Gegužės 2 d.
Matematika apie 45 min. Gegužės 4 d.

4 KLASĖ

Rašymas 45 min. Balandžio 26 d.
Skaitymas 45 min. Balandžio 28 d.
Pasaulio pažinimas 45 min. Gegužės 2 d.
Matematika 45 min. Gegužės 4 d.
Klausimynas 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

6 KLASĖ

Rašymas 45 min. Balandžio 27 d.
Skaitymas 45 min. Balandžio 29 d.
Matematika 45 min. Gegužės 5 d.
Klausimynas 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

8 KLASĖ

Rašymas 60 min. Balandžio 19 d.
Skaitymas 60 min. Balandžio 21 d.
Matematika 60 min. Balandžio 25 d.
Socialiniai mokslai 60 min. Gegužės 3 d.
Gamtos mokslai 60 min. Gegužės 6 d.
Klausimynas 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Laurinaitienė