Metodinė darnaus vystymosi paskaita

2016 m. balandžio 4 d.

Kovo 24 dieną licėjuje vyko atviras technologijų metodinis susirinkimas, kuriame dalyvavo fizikos ir geografijos mokytojai. Susirinkimo tikslas – darnus vystymasis. Šiame seminare dalyvavo LEU magistrantė Aušra Kimutytė, kuri mokytojams akcentavo darnaus vystymosi principus, integruojamąjį santykį su bendrosiomis ugdymo programomis. Lektorė taip pat minėjo pasaulinę organizaciją „Romos klubas“, 1992 JTO aplinkos ir plėtros konferenciją „Rio +20“, 1998 Baltijos jūros subalansuotosios plėtros veiksmų programą „Baltija 21“. Pagrindinį dėmesį skyrė mokinių ugdymui, integruojamajai darnaus vystymosi ugdymo programai. Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir atliko praktines užduotis, susijusias su ekologija.

Darnus vystymasis – tai požiūris, kuris reikalauja daugybės žingsnių, bandymų ir klaidų, atvirumo ir mokymosi, siekiant pasirinkti geriausią kelią ir siekti naudos visiems bet kuriuo laiku.

Technologijų mokytoja ekspertė Virginija Kasparavičiūtė