IEA ICCS tyrimas

2016 m. kovo 14 d.

Vilniaus inžinerijos licėjus kartu su 24 šalių mokyklomis dalyvauja ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) – Tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime. Tyrimas skirtas nustatyti, kaip 8 klasių jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse. Mūsų mokykloje ICCS 2016 testavimas numatytas 2016 m. kovo 15 d.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Laurinaitienė