Atnaujinti brandos egzaminų vertinimo aprašai

2015 m. lapkričio 11 d.

Dėmėsio abiturientams! Atnaujintas privalomojo Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino kriterinio vertinimo projektas. Aprašą, kaip bus vertinami laikančiųjų darbai, galite rasti NEC puslapyje.