Licėjaus sveikatos indekso tyrimo pristatymas

2016 m. balandžio 13 d.

2016 m. balandžio 8 d. licėjaus savivaldos institucijų (Mokyklos tarybos ir Mokinių tarybos) atstovams, Vaiko gerovės komisijos nariams, administracijai pristatyti licėjaus sveikatos indekso tyrimo rezultatai. Tyrimu, vykdytu 2015 m. gruodį, įvertinta mokyklos infrastruktūra, vykdoma sveikatos politika, žalingi įpročiai, fizinė savijauta ir sveikata, psichologinė savijauta, lytinė elgsena. Pilotiniame sveikatos indekso tyrime, inicijuotame Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, savanoriškai dalyvavo penkiolika Vilniaus miesto ir rajono mokyklų. Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė UAB „Grand Partners Consulting“ ir VšĮ „Darnaus vystymo projektai“. Licėjaus sveikatos indekso tyrimo ataskaitoje pateikti išsamūs duomenys, įvertintos mūsų mokyklos stipriosios ir silpnosios pusės, nurodytos rekomendacijos dėl mokinių sveikatos ugdymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos gerinimo. Licėjus pagal sveikatos indekso rodiklius pateko į geriausiais sveikatos indekso tyrimų rezultatais galinčių pasidžiaugti mokyklų penketą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Laurinaitienė