Socialinis pedagogas

Naujienos

Bendra informacija

Socialinė pedagogė Vitalija Kruglaja kuruoja 1-6 kl.

Socialinė pedagogė Loreta Dirsienė  kuruoja 7-12 kl.

Socialinio pedagogo darbo tikslas – įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su mokinių pagrindinių poreikių tenkinimu, saugumo ir adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti mokymosi motyvacijos, Vilniaus inžinerijos licėjaus lankomumo, prevencines ir kitas veiklos programas.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

 • Individualiai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi, elgesio, lankomumo, bendravimo su bendraamžiais sunkumų;
 • Dirba su vaikais, kurie patiria smurtą, patyčias, turi žalingų įpročių;
 • Individualiai konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) padedant spręsti problemas, susijusias su vaikų socialinių santykių, vertybinės orientacijos, nesimokymo ir panašiomis problemomis.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Informuoja apie įstaigas, teikiančias socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • Vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją licėjuje;
 • Kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.

Moksleivi, kreipkis į socialinį pedagogą pats, kai:

 • turi sunkumų ar rūpesčių licėjuje ar už jo ribų;
  • kyla sunkumų moksluose;
  • nesutari su klasės draugais ar kitais licėjaus bendruomenės nariais;
  • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti licėjuje, organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan.

Kviečiame tėvelius, socialinius partnerius, kitus bendruomenės narius įsitraukti į licėjuje organizuojamas veiklas, prevencinius renginius, akcijas, projektus.

Kontaktai

Loreta Dirsienė, 109 kabinetas

loreta.dirsiene@vilicejus.lt

tel. 860238222

Vitalija Kruglaja, 109 kabinetas

vitalija.kruglaja@vilicejus.lt

Konsultacijos teikiamos kiekvieną darbo dieną

8.00–11.00 val. arba kitu iš anksto suderintu laiku.