Respublikinis ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ”

 

Vilniaus inžinerijos licėjaus 1-4 klasių mokiniai dalyvauja projekte “Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą”. Projektas vyks 2016-04-07 iki 2016-11-11.

 PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę riedant per visą Lietuvą ilgiausiu moliūgų traukiniu.
2. Uždaviniai:
2.1. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šeima.
2.2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą  organizuojant ugdomąją veiklą.
2.3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.
2.4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
2.5. Skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

PROJEKTO ORGANIZAvimas IR TRUKMĖ 

3. Projekto organizatoriai –Vilniaus lopšelis – darželis ,,Rūta“ ir Lietuvos Edukologijos universitetas.
4. Projekto koordinatorė – Lietuvos Edukologijos universiteto vyresnioji botanikė mgr. Teresė Jokšienė.
5. Projekto globėjai: doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departamento miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė; Ona Vaicekauskienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė; Eglė Rakauskienė – Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centro sveikos gyvensenos kabineto vedėja.
6. Projekto trukmė. Projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą” pradžia 2016-04-07 (Pasaulinė sveikatos diena), pabaiga 2016-11-11(Šv. Martyno vardo diena, žibintų arba šviesos diena).

PROJEKTO VEIKLOS 

7. Respublikinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą” įgyvendinimo veiklos ir jų atspindžiai nuotraukose (kiekviena projekto veikla fiksuojama nuotraukose, iš kurių kuriamas koliažas):
7.1. Moliūgų sėjimas ir sėklų daiginimas. Pedagogai su vaikais sėja moliūgų sėklas. Vaikams teikiama informacija apie dirvožemį, sėklų įvairovę, kokios sąlygos yra būtinos, kad augalai augtų ir t.t.
7.2. Dalijimasis daigais. Šeimos dienos proga tėveliams vaikai dovanoja savo pasėtą moliūgo daigelį. Tarptautinė Šeimos diena – gegužės 15 d.
7.3. Moliūgų auginimas. Vasarą vaikai kartu su tėveliais, šeimos nariais, draugais ar pedagogais augina, stebi, fiksuoja moliūgo augimo procesą. Auginti galima darže, balkone, gėlyne, kambaryje ir kitose tinkamose vietose.
7.4.Moliūgų derliaus nuėmimas ir įvertinimas. Rudenį, iki spalio 7 dienos, moliūgų augintojai atneša į mokyklą užaugintus moliūgus. Išrenkamas didžiausias, originaliausias moliūgas ir jo matmenys bei nuotrauka siunčiama projekto organizatoriams.
7.4.1.Užduotis: parengti koliažą, atspindintį šiuos keturis moliūgo auginimo etapus.
7.5. Oranžinio traukinio sąstato formavimas. Iš suneštų moliūgų savo įstaigos teritorijose bendruomenės nariai sukuria saulėtą oranžinį traukinį (kiekvienas moliūgas – traukinio vagonas). Traukinio kelionės pradžia – 2016-10-07 (Tarptautinė šypsenos diena) 11val. švietimo įstaigų teritorijose.
7.5.1. Užduotys: išmatuoti traukinio ilgį metrais ir suskaičiuoti moliūgų skaičių  įstaigos bendruomenei nusifotografuoti šalia savo sukurto „Saulėto oranžinio moliūgų traukinio“
7.6. Sveikuolių dienų organizavimas. Patiekalų iš moliūgų gamyba, degustavimas, receptų knygų kūrimas.
7.6.1. Užduotys: išrinkti skaniausių patiekalų iš moliūgų receptus, juos surašyti ir sąrašą iliustruoti (bus parengta receptų elektroninė knyga, kurią gaus visi Projekto dalyviai).
7.7. Lapkričio 11dieną (Šv. Martyno vardo diena) dar vadinamą Žibintų arba šviesos diena, ant savo įstaigų palangių, pasigaminę iš moliūgų žibintus, uždegame žvakutę kaip šviesos, vilties ir gėrio simbolį.
7.8. Konferencija „Projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ gerosios darbo patirties sklaida”. 2016 metų gruodis. Projekto refleksijos, įžvalgos ateičiai.

APDOVANOJIMAI

8. Švietimo įstaigos, kūrybiškiausiai pristačiusios projekto veiklas ir išauginusios didžiausius moliūgus, suformavusios ilgiausią moliūgų traukinį, bus apdovanotos prizais.
9. Visoms Lietuvos švietimo įstaigoms, dalyvavusioms švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą” bus įteikti padėkos raštai, nominacijos bei atminimo dovanėlės.