Psichologas

Licėjaus psichologės – Danguolė Veršekienė ir Rūta Olšauskė

Licėjaus psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą licėjaus bendruomenei.

Pagrindiniai uždaviniai – rūpintis mokinių psichikos sveikata ir tinkamų  psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Licėjaus psichologo pagrindinės darbo veiklos sritys:

 • Individualiai konsultuoja psichologinių ar mokymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Atlieka pirminį mokinio galių ir sunkumų įvertinimą, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba licėjaus vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į licėjaus  bendruomenės poreikius.
 • Šviečia licėjaus bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Dalyvauja krizių įveikimo komandoje.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.

Kada kreiptis į psichologą?

 • jei  turite bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 • kai jaučiatės vieniši;
 • jei kankina nerimas, depresija, stresas;
 • jei turite mokymosi sunkumų,
 • jei turite adaptacijos problemų;
 • jei norite geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • susiklosčius sudėtingoms jūsų gyvenimo aplinkybėms.

Kaip vyksta konsultacijos?

 • Pirmo susitikimo metu susitariama dėl tolimesnių konsultacijų laiko ir trumpai aptariama problema.
 • Sutartu laiku vyksta individualios (ir grupinės, jei reikia) konsultacijos.

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

Vilniaus inžinerijos licėjaus

psichologių konsultacijų darbo laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Rūta Olšauskė 8.00-10.00

13.00-14.00

8.00-10.00

13.30-15.00

8.00-13.00 8.00-11.00
Danguolė Veršekienė 9.30-13.30

14.00-15.00

7.30- 12.30

13.00-14.00

9.30-13.30

14.00-15.00

9.30-12.30

13.00-14.00

Metodinė veikla

 

Dvarčionių skyrius

 

Psichologės Rūtos Olšauskės konsultacijų laikas:

Antradienis:  8.00-12.30, 13.00-14.00

 

Kontaktai:

Kabinetas – 316

el.paštas –

 

Naudingos nuorodos:

http://www.vaikulinija.lt/  – Vaikų linija

http://www.jaunimolinija.lt/  – Jaunimo linija

http://www.jppc.lt/  – Jaunimo psichologinės paramos centras

http://cyberhelp.eu/lt – Daugiakalbė interneto svetainė „Elektroninės patyčios“