Ketvirtokai susipažino su Vaiko konstitucija

2016 m. balandžio 8 d.

Balandžio 6 d. ketvirtų klasių mokiniai susitiko su Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialiste, kuri su mokiniais kalbėjo apie vaikų teises ir pareigas. Visi ketvirtokai gavo dovanų knygelę „Vaiko konstitucija“.  Šis leidinys parengtas, vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, visų pirma skirtas vaikams, o taip pat ir jų tėveliams, seneliams bei mokytojams.
„Vaiko Konstitucijoje“ surašytos ir gražiai iliustruotos ne tik vaikų teisės ir pareigos, bet ir pateikta informacija  apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, pasidalyti sunkumais, nuo ko juos turi saugoti suaugusieji.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Ponomariovienė