Dalyvavome piešinių konkurse „Mano taupyklė“

2016 m. balandžio 7 d.

2016 m. kovo 14–20 d. Lietuvoje minima Vaikų finansinio švietimo savaitė, kurios pagrindinis tikslas – skatinti vaikus domėtis asmeniniais finansais, mokyti juos racionaliai tvarkyti savo pinigus ir atkreipti dėmesį į taupymo svarbą. Į tai atsižvelgdama, Vilniaus regiono kredito unija paskelbė piešinių konkursą, kurio tema „Mano taupyklė“. Mokiniai turėjo pateikti nupieštą savos kūrybos darbą su trumpu aprašymu. Konkurse dalyvavo 2c ir 3a klasės mokiniai. O balandžio 6 d. atstovai iš Vilniaus regiono kredito unijos atvyko į mokyklą ir kiekvienam dalyviui įteikė padėkos raštą.

Konkurso organizatoriai džiaugėsi, kad jaunoji karta auga žingeidi, iniciatyvi ir mokanti taupyti.

Mokytoja Lina Kairiūkštienė