Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai penkiolikos žmonių komanda, inicijuojanti mokinių reikmes atitinkančius renginius, veiklas, užsiėmimus, susitikimus, atstovaujanti mokyklą mieste, šalyje.

 Mokinių tarybos uždaviniai

  • Suvienyti Licėjaus mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime organizuojant renginius, akcijas, muges;
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų kūrybiškumą ir organizuotumą;
  • Aktyviai dalyvauti ugdant mąstančią, laisvą, atsakingą, demokratišką, kūrybingą asmenybę;
  • Inicijuoti Licėjaus mokiniams renginių, akcijas, vakaronių organizavimą;
  • Analizuoti, tirti  ir tobulinti mokinių veiklą;
  • Teikti pasiūlymus Licėjaus direktoriui ar Licėjaus tarybai aktualiais mokiniams klausimais.

 Mokinių tarybos sudėtis ir pareigybės

 Nr. Vardas Pavardė Klasė Pareigybė El. paštas
1. Paulius Serapinas IIIb Pirmininkas paulius@serapinas.com
2. Kotryna Rutkauskaitė III b Pirmininko pavaduotoja kotryna144@gmail.com
3. Umberto Masi IIu2 Sekretorius uumbius@gmail.com
4. Akvilė Bredelytė IIu2 Sekretoriaus pavaduotoja akvile.bredelyte@gmail.com
5. Juras Kavaliauskas IVu Finansininkas juras.kavaliauskas@gmail.com
6. Urtė Savickaitė IIIc Renginių organizatorė savickaite.urte@gmail.com
7. Meda Šataitė IIIb Renginių organizavimo gr. meda1379@gmail.com
8. Austėja Kuktaitė IIIb Ryšių koordinatorė kuktaiteausteja@gmail.com
9. Ieva Želvytė IIIb Dizaino koordinatorė zelvytei@gmail.com
10. Faustas Kriaučiūnas IVu Fotografas, video f.kriauciunas@gmail.com
11. Artūras Iciksonas IIIb Garso aparatūros, sporto renginių koordinatorius agrantus2@gmail.com
12. Dominykas Deltuva IIIb Garso aparatūros, sporto renginių grupės narys mcdoomas@gmail.com
13. Justas Vagonis IIIb Garso aparatūros, sporto renginių grupės narys justasvagonis@gmail.com
14. Kotryna Kiznytė IIu2 Renginių organizavimo gr. kkiznyte@gmail.com
15. Aušrinė Terebaitė IIu1 Dizaino grupės narys ausrine@ausrine.info

 Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui Valentinas Butanavičius: valentinas.butanavicius@vilicejus.lt

Mokinių tarybos veiklą koordinuoja pilietinio ugdymo mokytoja Roberta Firavičiūtė:

roberta.firaviciute@gmail.com

 Licėjaus Mokinių taryba sudaro galimų klasės savivaldų (seniūnų) grupių sąrašus pagal amžiaus grupes, veiklos sritis ir teikia rekomendacijas savivaldos narių (grupių) veiklos aprašui.