Metodinė taryba

Metodinės veiklos koordinatorė Rūta Beinoravičiūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių ir lotynų kalbų mokytoja ekspertė
Pirmininkė Aurelija Čebelienė anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Pirmininkės pavaduotoja Neringa Reisienė matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Sekretorė Edita Lukšaitė biologijos vyresnioji mokytoja
Nariai Raimonda Beinortienė fizikos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
Kęstutis Bredelis lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkas
Rūta Filončikienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Vaida Garbenienė matematikos vyresnioji mokytoja
Vidas Gečionis istorijos mokytojas, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
Virginija Kasparavičiūtė technologijų mokytoja ekspertė, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Andrius Porutis istorijos mokytojas ekspertas
Rita Vinickienė kūno kultūros vyresnioji mokytoja, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Renata Žukauskienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja