Inžinerinis ugdymas

NAUJIENOS

***

Inžinerinio ugdymo užsiėmimų VGTU tvarkaraštis 2015 m. rudens semestrui

Inžinerinio ugdymo krypties formavimosi istorija

Inžinerinio ugdymo programa

Inžinerija pradiniame ugdyme

2014–2015 m. m. mokykloje įgyvendinamą specializuoto (inžinerinio) ugdymo programą sudaro:

  • Inžinerija – 1–12 klasėse;
  • Projektavimas – 9–11 klasėse;
  • Pasirenkamieji dalykai iš gamtamokslinio ugdymo, technologijų ar kitų sričių – 5–12 klasėse;
  • Inžinerinė praktika – 11 klasėje;
  • Neformaliojo švietimo programos – 1–12 klasėse.

Inžinerinio ugdymo programa 12 klasėje taikoma iš dalies.

Siekiant atskleisti įvairiapusį pasaulio vaizdą, ugdyti mokinių gebėjimus derinti inžinerinę, dalykinę ir bendrąsias kompetencijas, mokykloje iki 25 proc. inžinerinio ugdymo programos turinio integruojama į dalykų programas.

75 ar daugiau proc. inžinerinio ugdymo programos nukreipiama į praktinį žinių ir technologijų taikymą, kūrybinių darbų, projektų įgyvendinimą, technologinių procesų valdymą ir projektavimą, darbų pristatymą, karjeros planavimą.

Inžinerijos programą įgyvendina:

  • Visų dalykų mokytojai;
  • Inžinerijos mokytojai;
  • Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojai.

***

INŽINERIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKO UNIVERSITETE

GAIRĖS

(programą koordinuoja

VGTU vyresnysis mokslo darbuotojas

 dr. Henrikas Mykolaitis)

1. Formuojami trys pagrindiniai užsiėmimų blokai, sąlyginai pavadinami Statyba (koordinatorius prof. A.Šapalas), Mechanika (koordinatoriai prof. V.Bučinskas ir doc. dr. D. Udris), Dizainas (koordinatorius doc. dr. J. Jakaitis).

Inzinerinis ugdymas

2. Šių trijų blokų užsiėmimai (paskaitos ir pratybos) vyksta atitinkamai VGTU Saulėtekio rūmuose, Mechanikos rūmuose ir Elektronikos rūmuose, Architektūros rūmuose.

3. Užsiėmimai organizuojami 9 klasės (106 mok.), 10 klasės (119 mok.) ir 11 klasės (62 mok.) mokiniams.

4. Visų blokų įvadinėms inžinerijos pamokoms skirta po 2–3 akademines valandas.

5. Po įvadinių pamokų mokiniai atlieka 2–3 laboratorinius. Vieno laboratorinio trukmė – viena arba dvi akademinės valandos. Siūlomi laboratoriniai:

a) Statybos bloke – gelžbetonio, metalinių konstrukcijų, geodezijos, kelių, multimedijos ir kt.

b) Mechanikos bloke – elektronika, robotika, poligrafija ir kt.

c) Dizaino bloke – architektūra, dizainas, kūrybinės industrijos ir kt.

6. Vilniaus Gedimino technikos universitete mokiniai išklausys 12–14 val. inžinerijos kursą.

7. Konsultacijos, atsiskaitomieji darbai – 3 pamokos mokykloje (lapkričio – gruodžio mėn.).

8. Vasario–balandžio mėnesiais vyksta įvadinės projektavimo pamokos ir praktiniai projektavimo ir grafikos užsiėmimai (koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis).

9. Gegužės–birželio mėn. inžinerijos praktika.

***

Inžinerijos pamokos:

Statybos inžinerija. Multimedijų ir audiovizualinė inžinerija

Mechanikos inžinerija. Energijos inžinerija. Informatikos inžinerija

Dizaino ir civilinė inžinerija. Kūrybinės industrijos

Daiktinės aplinkos formavimo pagrindai

***

Projektavimo pamokos:

Projektavimas

VGTU klasės

***

Projektiniai–kūrybiniai darbai

Naudingos nuorodos

***

Vasaros stovyklos mokiniams:

Robotikos akademijos stovykla

Stovykla ,,Pažink profesiją”