Dvarčionių skyrius

NAUJIENOS

Kontaktai

Adresas: Keramikų g. 38, Vilnius 10232

El. paštas: rastine@dvarcioniu.vilnius.lm.lt 

Administracijos kontaktai

Mokytojai, klasių vadovai

Pradinis ugdymas
Daiva Šmotavičienė Vyresnioji mokytoja 1 a1
Milda Martinkėnaitė Vyresnioji mokytoja 1 b1
Žydronė Bulovaitė Vyresnioji mokytoja 2 a1
Diana Lisovskaja Mokytoja 2 b1
Violeta Stankevičienė Vyresnioji mokytoja 3 a1
Kristina Judickaja Vyresnioji mokytoja 4 a1
Anglų kalba
Kristina Jankauskaitė Mokytoja
Diana Lisovskaja Mokytoja
Violeta Stankevičienė Vyresnioji mokytoja
Muzika
Daina Bagdonienė Vyresnioji mokytoja
Šokis
Nijolė Pranevičienė Vyresnioji mokytoja
Dorinis ugdymas (tikyba)
Renata Žiūkaitė Mokytoja